הוועד המקומי מושב נחלים
  www.midrasha.022.co.il
מדרשה תורנית לנשים
יום ג', יב’ בכסלו תשע”ט
מדרשת נשים, נערות, - הרצאות בעניינים אקטואליים באמונה והשקפה.לימודי אחה"צ לילדים.- טעמי המקרא ושינון האותיות [בנוסח תימן] שיעורי בית המדרש לנשים יתחדשו אי"ה ביום שני בשעה 10:00.
19:11 (20/04/09) יוכי מ

מדרשה תורנית - נשים ימי שני ‏ בבית דני – נחלים עלות יום לימודים30₪‏ בין השעות: 12:00 - 10:00 מדרשה תורנית – נערות מגיל 13 ומעלה ימי שלישי בביתה של הילה ‏20:00-23:45‏ לגיל:‏ ‏13-15‏ "אמונה, ביטחון ודברים שבלב"‏ הגב' הילה לופלנסקי ‎‎‎‎‎‎‎ ילדים ימי שני בית מדרש בבית הכנסת ‏15:00-15:30‏ מכיתה א' ומעלה ‏"טעמי המקרא וקריאתה בתורה ‏בנוסח תימן"‏ המורי בועז דחבש ‏15:30-16:00‏ גיל: טרום חובה - כיתה א' ‏ ‏"שינון האותיות וטעמיהן"‏ המורי בועז דחבש לפרטים: חווה גרמה – 052-2541770‏