הוועד המקומי מושב נחלים
  www.midrasha.022.co.il
מדרשה תורנית לנשים
יום ב', טו’ בתשרי תשע”ט
16:04 (22/04/09) יוכי מ

ברשותינו חוברות לסדר סעודת אמנים לכל המעוניין.