הוועד המקומי מושב נחלים
  www.midrasha.022.co.il
מדרשה תורנית לנשים
יום ג', יב’ בכסלו תשע”ט
תנור חימום שמופעל ע"י גז. לפנות אל: לאה 050-5295463 המכונה במצב מצויין. זקוקה להחלפת גומי [כ- 250 ש"ח] לפנות אל: רחל דשא 9323243
15:32 (09/06/09) יוכי מ

למסירה תנור חימום שמופעל ע"י גז. לפנות אל: לאה 050-5295463 למסירה מכונת ייבוש כביסה במצב מצויין. זקוקה להחלפת גומי [כ- 250 ש"ח] לפנות אל: רחל דשא 9323243