הוועד המקומי מושב נחלים
  www.midrasha.022.co.il
מדרשה תורנית לנשים
יום ג', יב’ בכסלו תשע”ט
תרומות - כולל רהיטים, מוצרי חשמל וכלי בית[אפילו משומשים] לפנות לאסתר: 052-2427503 9322684 דרושה ספריה בכל גודל לפרטים אורה: 052-7299997
20:18 (25/06/09) יוכי מ

דרושה ספריה בכל גודל לפנות אל אורה - 052-7299997