הוועד המקומי מושב נחלים
  www.midrasha.022.co.il
מדרשה תורנית לנשים
יום ג', יב’ בכסלו תשע”ט
משחקים ומתחזקים.... בחינם
14:27 (01/07/09) יוכי מ

מדרש וכדורגל - משחקים ומתחזקים... בחינם לכבוד החופש המתקרב...נשחק כדורגל ונלמד את דף היומי ...מתחילים ב: - יג בתמוז 5/7/2009ימים: ראשון ורביעיבין השעות: 17:45 - 20:30תוכנית: 17:45 מפגש אימון ולימוד כדורגל19:30 תפילת מנחה בהפסקה - לימוד דף יומי 20:05 - תפילת ערבית20:15 סיכום מפגשמיקום: מגרש כדורגלמאמן: שי רוזנברג תשלום: בחינם בירורים :חווה 052-2541770