הוועד המקומי מושב נחלים
  www.midrasha.022.co.il
מדרשה תורנית לנשים
יום ג', יב’ בכסלו תשע”ט
1) ספריה בכל גודל-,לפנות אל אורה - 052-7299997 2) מיטת נוער-לפנות אל מאיר: 052-6126855, 3) שידה לתינוק/ ארון בגדים + מכתבייה לילד-.לפנות אל עדן: 0524257867
15:37 (19/07/09) יוכי מ

ארון בכל גודל, מיטת נוער - לפנות אל מאיר: 052-6126855 שידה לתינוק/ ארון בגדים + מכתבייה לילד.- -לפנות אל עדן: 0524257867 ספריה בכל גודל לפנות אל אורה - 052-7299997