הוועד המקומי מושב נחלים
  www.midrasha.022.co.il
מדרשה תורנית לנשים
יום ב', ד’ באב תשע”ח
נעמה בת פנינה,
22:32 (19/07/09) יוכי מ