הוועד המקומי מושב נחלים
  www.midrasha.022.co.il
מדרשה תורנית לנשים
יום ג', יב’ בכסלו תשע”ט
לוח זמנים לחודש טבת
13:46 (03/09/09) יוכי מ