הוועד המקומי מושב נחלים
  www.midrasha.022.co.il
מדרשה תורנית לנשים
יום ג', יב’ בכסלו תשע”ט
טרמפים למעוניינים, לחצו לקבלת רשימת טרמפים
10:31 (16/11/09) יוכי מ

"ובלכתך בדרך...." במסגרת מצוות קריאת שמע שהיא מדאורייתא נכללת הפיסקא "ובלכתך בדרך", אנו מכריזים בזאת על הקמת גמ"ח "ובלכתך בדרך..." - טרמפים למעוניינים נשמח במילוי הספח הרצ"ב והעברתו לת.ד. 85 משפחת גרמה ---------------------------------------- בקרוב הרשימה תתעדכן....בברכת נסיעה טובה ובטוחה