הוועד המקומי מושב נחלים
  www.midrasha.022.co.il
מדרשה תורנית לנשים
יום ג', יב’ בכסלו תשע”ט
14:45 (10/12/12) יוכי מ

רפואה שלמה: שון בן סיגלית