הוועד המקומי מושב נחלים
  www.midrasha.022.co.il
מדרשה תורנית לנשים
יום ב', טו’ בתשרי תשע”ט
להתפלל לרפואת: שמחה בן שרה, נועה בת גיטל גוסטא.
פורסם: 15:47 (22/04/09) יוכי מ
לרפואה שלמה