הוועד המקומי מושב נחלים
  www.midrasha.022.co.il
מדרשה תורנית לנשים
יום ב', ד’ באב תשע”ח
נא להתפלל לרפואת רבקה בת דינה
פורסם: 15:40 (30/06/09) יוכי מ
נא להתפלל לרפואת רבקה בת דינה