הוועד המקומי מושב נחלים
  www.midrasha.022.co.il
מדרשה תורנית לנשים
יום ג', יב’ בכסלו תשע”ט
שיעורי בית המדרש לנשים יתחדשו אי"ה ביום שני יח' באלול 7.9.09 בשעה 9:45 הודעה תתפרסם!
פורסם: 14:35 (16/08/09) יוכי מ
שיעורי בית המדרש לנשים יתחדשו אי"ה ביום שני יח' באלול 7.9.09 בשעה 9:45 הודעה מפורטת תתפרסם!