הוועד המקומי מושב נחלים
  www.midrasha.022.co.il
מדרשה תורנית לנשים
יום ב', ד’ באב תשע”ח
להתפלל
פורסם: 12:22 (10/12/12) יוכי מ
להתפלל לרפואה שלמה ומהירה לשון בן סיגלית